Túi nilon

Bao bì PP, PE, ...

thông tin liên hệ
Chị Thảo
Kinh Doanh - 0913 675 001

Túi nilon các loại

Túi quai chợ
Túi quai chợ
Túi quai chợ
Túi quai chợ
Túi không quai
Túi không quai
Túi không quai
Túi không quai
Túi không quai
Túi không quai
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi quai hột xoài
Túi zipper
Túi zipper
Túi zipper
Túi zipper
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PE
Túi PE